Helsingfors City - stadskärna med service!


Helsinki City Markkinointi ry (HCM) är ett samarbetsorgan för fastighetsägare och företagare i stadskärnan samt staden. HCM:s mål är att öka trivsamheten i stadskärnan och dess dragningskraft.

Medlemmar i föreningen är köpcentra, varuhus, ett fl ertal restauranger och otaliga enskilda specialbutiker.

HCM bjuder stadsborna varje år på Alexens julgata med sina ljus och invigningsmarscher. Sommaren 2008 deltog HCM i evenemanget Helsinki Samba Carnaval genom att bjuda in karnevalens musikaliska uppträdare till gågator och köpcentra.

Välkommen att njuta av en unik atmosfär och av god service i huvudstadens historiska stadskärna!